Back to All Events

LEDELSE: Mentaliseringsbaseret Lederuddannelse (MBL) 2019/2020


Morgendagens ledere uddannes i dag

Center for Miljøterapi og Institut for Gruppeanalyse udbyder i fællesskab den første professionelle lederuddannelse, der bygger på organisationspsykologiske og systemteoretiske principper, set gennem den mentaliseringsbaserede forståelse.

Eller på godt dansk: Én lederuddannelse for dig, der har brug for en stærk faglig ballast til at lede sociale tilbud og organisationer.

Målgruppe

Den direkte målgruppe er ledere i sundheds-, skole-og socialvæsen; ledere og mellemledere på behandlingsinstitutioner; ledere og mellemledere af og i uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner samt ledere og mellemleder i de offentlige systemer, der samarbejder med behandlingsinstitutioner.

Uddannelsen har også relevans for ledere mere generelt, og for fagspecialister og nøglemedarbejdere.

Uddannelsen kan ses som overbygning på det CMT’s øvrige uddannelser.

IGA og Center for Miljøterapi i fællesskab

Uddannelsen tilbydes af to af de helt tunge spillere i feltet herhjemme: Center for Miljøterapi og Institut for Gruppeanalyse. Vi mente, det var på tide at samle de stærkeste kræfter og løfte uddannelsen sammen. For os handler det om, at vi i fællesskab kan løfte kvalitet og udbytte af alle former for arbejde, der handler om mennesker. Vi glæder os til at se dig.

Moduler i overskrifter

(MODUL 1+2, Internat)
Det teoretiske fundament: Psykodynamisk systemteori og mentalisering

MODUL 3
Organisationskultur: Etablering af en mentaliserende kultur

MODUL 4
Organisationskultur: Arbejdet med en undersøgende og mentaliserende kultur

MODUL 5
Gruppedynamik: Mentalisering i og mellem grupper

MODUL 6
Organisationsudvikling: Mentalisering som vejen til resiliens

MODUL 7
Samarbejde: Mentaliserende modeller for samarbejde og konfliktløsning

MODUL 8
Netværksanalyse: Mentaliserende relationer i netværket

MODUL 9
Organisationsforandring: Mentaliserende forandringsledelse og mentaliseringssvigt i organisationen

MODUL 10
Effekt: Implementering af mentaliseringsbaseret forandring i din egen organisation

Undervisere

Ulla Charlotte Beck Cand. mag i statskundskab og psykologi. Efteruddannet inden for organisationspsykologi, psykoanalytisk gruppeterapi, mentalisering, pædagogik samt administration og ledelse. Arbejdet med organisationspsykologi siden 1982 og egen konsulentvirksomhed siden 1988. Lærer på organisationspsykologisk uddannelse OPU på Institut for Gruppeanalyse IGA, ekstern lektor på MPO/ Roskilde Universitet. Forfatter til flere organisationspsykologiske bøger og artikler.

 

Torben Heinskou Speciallæge i psykiatri. Godkendt som specialiseret psykoterapeut og supervisor (Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykolog Forening) og i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) (Institut for Mentalisering). Overlæge i Psykiatrien, Region Sjælland. Censor ved Københavns Universitet. Freelancepraksis/-konsulent. Uddannet i gruppeanalytisk psykoterapi (GAPU) og Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU) ved Institut for Gruppeanalyse. Lærer på OPU.

 

Peter Koefoed, Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds-og organisationspsykologi. Tilknyttet Institut for Gruppeanalyse siden 1985 ved uddannelser i gruppeanalyse, organisationspsykologi og mentaliseringsbaseret terapi. Mangeårig ledelseserfaring og terapeutisk erfaring fra behandlingspsykiatrien. I eget firma psykoterapeutiske, organisationspsykologiske og uddannelsesopgaver (bl.a. i  Mentaliseringsbaseret psyko-og miljøterapi)

Kursusdage

2019: 31.10+01.11, 14.11, 28.11
2020: 17.01, 30.01, 06.03, 02.04, 24.04, 15.05
I alt 10 uddannelsesdage fordelt over ni gange. Hver dag 9.30-16.30. Obs - de to første dage afholdes samtidig på internat.


Dato og tid: 31.10.19 - 15.05.20 (i alt 10 kursusdage fordelt over ni gange)
Sted: Thaisenhus - Assensvej 183, 5750 Ringe
Pris: 45.000 inkl. moms per deltager for alle 10 dage - tilmelding kræver ikke betaling, beløbet faktureres separat til dig eller din organisation.
Tilmeldingsfrist: 31.08.2019