Back to All Events

FAG: Grundkursus i Miljøterapi (alle moduler / enkelte moduler)


Nyhed!
Søgningen til grunduddannelsen er så stærk, at vi fra 2. halvår 2019 kører modulerne året rundt i en sløjfe. Det har mange fordele for dig som kursist:

  • Man kan tage de enkelte moduler for sig selv - i sit eget tempo

  • Man kan tage hele uddannelsen i ét forløb, hvis man ønsker det

  • Institutioner, der allerede har kørt grunduddannelsen enten som skræddersyet forløb på eget sted eller via vores normale forløb kan sende nye medarbejdere på forløb løbende

  • Medarbejdere, der af den ene eller anden grund har misset et skræddersyet modul, kan færdiggøre deres grunduddannelse uden at skulle starte forfra


Introduktion

Det er langt fra alle behandlingssteder, der har deres egen interne miljøterapiuddannelse.
Derfor tilbyder vi en grunduddannelse i Center for Miljøterapi. Uddannelsen rummer en indføring i de helt centrale områder i miljøterapien, som den ser ud i praksis mange steder.

Beståede kursister vil have opnået en fagligt stærk ballast til at udvikle og udføre miljøterapi i sit arbejdsliv.

Uddannelsen indeholder 6 moduler, og der bliver lagt 2 yderligere moduler til fra foråret 2020.


Hvem henvender kurset sig til?

Alle, der ønsker en solid grunduddannelse i miljøterapi, herunder også:

  • Institutionen, der ønsker at indføre den miljøterapeutiske behandlingsmetode, og derfor har brug for en grunduddannelse.

  • Medarbejderen, der er kommet til en miljøterapeutisk institution, men som ikke tidligere har arbejdet struktureret efter de miljøterapeutiske principper.

  • Medarbejderen, der egentlig er erfaren miljøterapeut, men som aldrig har modtaget struktureret undervisning og har brug for at få et stærkere fundament at udvikle sig fra.


Indhold

Modul 1
Organisationen som ramme om relationsarbejde, organisationen som behandler og udviklingsbaggrund

Modul 2
Miljøets betydning for udviklings– og forandringsprocesser

Modul 3
Tilknytnings – og traumeforstyrrelser

Modul 4
Miljøterapi, personlighedsforstyrrelser og selvskade

Modul 5
Den mentaliseringsbaserede tilgang og mentaliseringsbaserede aktiviteter i institutionen

Modul 6
Gruppedynamikker

Modul 7
Annonceres senere (starter forår 2020)

Modul 8
Annonceres senere (starter forår 2020)


Datoer og moduler
Tilmelding længere nede på siden. Nye datoer tilføjes løbende.

Modul 1
29.08.19
27.08.20

Modul 2
09.10.19
08.10.20

Modul 3
20.11.19
26.11.20

Modul 4
08.01.20

Modul 5
06.02.20

Modul 6
18.03.20

Modul 7
29.04.20

Modul 8
04.06.20


Praktik & Pris

Undervisningstimer: 09.00 - 16.00 alle dage.
Sted: Roskilde, sted oplyses i god tid inden
Pris:  6 moduler: 11.600 /// 1 modul: 2.150. Tilmelding kræver ikke betaling, beløbet faktureres separat
til dig eller din organisation. Ved 6 moduler faktureres hele beløbet forud.
Tilmeldingsfrist: 6 kalenderuger inden modulstart