Jan
1
to Dec 31

Kursusdag til institutioner: Rolleanalysedag for medarbejdere og ledelse

Denne kursusdag tilbydes til enkelte institutioner eller organisationer efter aftale. Da formålet er at analysere og arbejde med medarbejdergruppen på ét sted kan kurset kun tilbydes på denne vis.


På en enkelt dag kan et team via rolleanalyse blive meget klogere på de enkelte medlemmer og det samlede teams indbyrdes gruppedynamikker.

Det er vigtig viden, når man skal stå sammen om at lave et godt behandlingsarbejde.

 

Rolleanalysen

Skaber indsigt gennem undersøgelse af de roller, den enkelte har fået og taget i forskellige systemer; barndomsfamilie, aktuel familie og nuværende organisation.

Deltagerene producerer individuelle tegninger/diagrammer over deres familierelationer, samt deres nuværende organisatoriske placering.

Herefter fortæller deltagerne hinanden om, og arbejder med,  de vigtigste roller, som man har fået og taget i de forskellige systemer.

 

Læringsmulighed

·         Øget bevidsthed om hvilke organisations- eller gruppeprocesser de forskellige medarbejdere har valens for ubevidst at involvere sig i.

·         Fornyet forståelse for, at man som individ er tilbøjelig til at gentage rollemønstre i nye systemer.

·         Hvorfor organisationen kan have brug for at placere spændinger og konflikter i eller mellem systemer i form af personer, grupper osv.

·         Undersøge hvorfor netop han eller hun, disse to eller den og den gruppe bliver pålagt visse roller.

En rolleanalysedag kan i meget lang tid give positivt udslag i samarbejdsrelationer og styrker udgangspunkt for supervision af gruppen betydeligt.Dato og tid: En hel kursusdag fra 9.00 - 15.30 inkl. frokostpause. Dato aftales med det enkelte sted.
Sted: Egen institution
Pris: 12.000 inkl. forberedelse og opfølgningsrapport (2 sider) + kørsel til gældende takster. Inkl. moms.

View Event →

Mar
15
to Oct 25

Fagkursus: Træningsforløb med Lars Rasborg i spejlende og jeg-støttende miljøterapi

Vil du mestre spejlende og jeg-støttende miljøterapi?

Cand. psych. Lars Rasborg har skrevet adskillige fagbøger om arbejdet med miljøterapien, som er vidt anerkendte på behandlingsområdet. På dette fagkursus får du dyb indsigt i spejlende og jeg-støttende miljøterapi, og du bliver i stand til at bruge det til at højne kvaliteten af din egen og din organisations behandlingsindsats.

View Event →
Nov
30
9:00 AM09:00

Fagkursus: Lars Rasborg - intro til spejlende og jeg-støttende miljøterapi

Hvad kan spejlende og jeg-støttende miljøterapi gøre for behandlingen?

Cand. psych. Lars Rasborg har skrevet adskillige fagbøger om arbejdet med miljøterapien, som er vidt anerkendte på behandlingsområdet. På dette fagkursus bliver du som behandler, pædagog, lærer, socialrådgiver eller psykolog i stand til at arbejde med spejling og jeg-støtte.

View Event →