Vi går hele tiden efter det næste niveau.

Derfor grundlagde vi Center for Miljøterapi. Fordi god behandling skaber resultater, og fordi god behandling er funderet på viden og fagligt stærke personer, der kan omsætte viden og erfaring i mødet med dem, der har behov for støtte
Kun ved at samle denne viden til os - og dele den med vores branche - kan vi højne niveauet i miljøterapien og i det sociale arbejde i al almindelighed. Sammen med alle de dygtige mennesker, der hver dag møder børn og voksne på behandlingsstederne.

Centeret er en ressource for - og med - hele branchen

Vi ser os selv om branchens vidensressource. Et sted man tanker ny energi, nye input og nye vinkler på den dagligdag, der møder lederen, miljøterapeuten, vikaren og underviseren. En vidensressource, der har manglet alt for længe. Så vi har lavet den.
Vi er der også med vores netværk, når praksis støder sammen med teori. Vi ved godt, det kræver øvelse at udføre viden i praksis, og vi ved også, at du ikke skal stå alene med det. Hverken som leder eller som behandler.

Hvem er vi?

Centeret er grundlagt af Liselotte Juul og Mads Søegaard - vi har skrevet lidt om os selv nedenfor.


Liselotte Juul
 

 • Liselotte er direktør i Juul+Kompagni og herudover udviklingskonsulent i Fonden Clemens.

 • Har 18 års erfaring i ledelse af miljøterapeutiske behandlingsinstitutioner.

 • Master i organisationspsykologi på Roskilde universitet (MPO) 2012-2014

 • MBT-M og MBT-I fra Institutt for Mentalisering Oslo.

 • Eget miljøterapeutisk uddannelsesforløb 2008-2013 sammen med cand.psych. Gunhild Munkholm; samt de seneste 2 år lavet flere 1-årige kursusforløb i miljøterapeutiske grundbegreber og praksis i forskellige behandlingsorganisationer.

 • Uddannet Psykomotoriker 1990

 


Mads Søegaard

 • Mads er leder af Den Selvejende Institution Søegaard, www.soegaard.nu,

 • Mads har været leder af Søegaard siden 2006 og var før da stedfortræder fra 2000.

 • Master i organisationspsykologi på Roskilde universitet (MPO) 2013-2015 Organisationspsykologisk lederuddannelse (OPU) fra GIA 2005. Tilknyttet SEDAC siden 2000. Uddannet lærer 2000. Under uddannelse til MBT-G i IGA-Kbh og Kompetencecenter for Psykoterapi.

 • MBT-M fra Institutt for Mentalisering Oslo.

 • Egen organisationskonsultation, hvor han arbejder med organisationsudvikling, ledergruppeudvikling, samarbejdstræning og supervision.