rawpixel-423665-unsplash.jpg

Ledelsesrådgivning

Organisationsdesign

En velfungerende behandlingsinstitution står på et gennemtænkt fundament og har en ramme omkring arbejdet med børn, unge og voksne. Både for brugerne og for medarbejderne.

Det er ledelsens ansvar at sørge for beskrivelse af tilbuddet og dets rammer, ligesom det er ledelsens opgave at skaffe ressourcer til at realisere alle processer, rammer og initiativer.

Vi er eksperter i at designe organisationer på det sociale område, og gør det sammen med jer, så vi sikrer, at udvikling og implementering sker sømløst. Det betyder, at der kommer styr på alle de formelle og dynamiske rum, strukturerne og de rytmer, der skal køre – og på rapportering, godkendelser, HR og medarbejderudvikling.

Organisationsanalyse

Af og til kan man som ledelse opleve, at organisationen er kørt skævt. Det kan være svært at sætte fingeren på præcis hvorfor, og endnu sværere at løse udfordringerne i en hverdag, der ikke kan tage en pause eller en genstart, når man arbejder med mennesker.
Sammen analyserer vi jeres organisation, identificerer problemstillingen og anbefaler veje til at løse udfordringerne på kort og langt sigt.

Interventionsworkshops

Det sker, at man har en udfordring, der er gået i hårdknude. Her tilbyder vi interventionsworkshops, hvor vi sammen med ledelse og medarbejdergruppe skiller det personlige fra det faglige, skiller substans fra emotion, og sammen får løst både udfordring og de konsekvenser, som udfordringen har haft på jeres organisation. 

Professionel forretningsplan

Hvis I overvejer at starte nyt eller udvide det eksisterende er det vigtigt at kunne lave en professionel forretningsplan / business case, så der er klarhed over alle de områder, der skal tænkes ind og vurderes i den forbindelse.

Hvad er jeres stærkeste særkende, hvem vil I nå med de nye ydelser eller det nye sted, hvad koster det, hvad tjener vi på, hvordan ser top- og bundlinje ud?

Centeret har erfarne ressourcer, der kan hjælpe til gennem denne proces. Både til at tænke med, samt til at formulere og skrive for jer. I får skabt et dokument, der er uvurderligt i mange forskellige sammenhænge.

Ledelsessparring

Det kan være helt afgørende at kunne trække på organisationsviden og anden stor ledelseserfaring, hvis man står foran eller i forandringsprocesser i organisationen, tilbagevendende vanskeligheder eller er gået lidt i stå med at tænke nyt om organisationen eller sig selv. Vi har særdeles erfarne ledere, der kan sparre på alle de udfordringer, en leder står i i vores branche.

Ledelsesudviklingsgruppe

Vi faciliterer også udviklingsgrupper for ledere på det sociale område, hvor du kan få nye input, bygge netværk og bliver klogere i en fagligt stærk ramme.

Jeg er interesseret!