Hvad er miljøterapi?

Miljøterapi bruges af mange psykiatriske afdelinger, psykiatriske bofællesskaber, opholdssteder og socialpsykiatriske institutioner i al almindelighed. Miljøterapiens vidensfelt om bl.a. relationer, udvikling og psykologi danner grundlag for det meste sociale arbejde i Danmark.

Feltet udvikler sig hele tiden, og det gør begrebsverdenen også. Vi læner os op af en definition, der ser sådan ud:

evgeni-evgeniev-454219-unsplash.jpg

Miljøterapi er en behandlingsform, som betegner en planlagt og terapeutisk brug af det, som sker i samspillet mellem patienter og miljøpersonalet døgnet rundt.

De fleste behandlingssteder rammer miljøterapien ind af rytmer omkring dagen/døgnet og af de fysiske rammer, der skaber det bedst tænkelige afsæt for beboere/patienternes udviklingsarbejde.

Miljøterapien har erfaringsmæssigt enormt potentiale for at skabe gode liv, hvori mennesket med psykiske eller sociale udfordringer får mulighed for selv at skabe gode og meningsfyldte liv. Det kræver dog at behandlere, ressourcepersoner og ledere af disse forstår hvad der skaber et udviklende og positivt forløb.


Og det er, i al sin enkelthed, hvorfor vi har lavet et videnscenter: For at sikre, at alle indsatser bliver så gode og vidensbaserede som muligt gennem udbud af top-of-the-line kursus- og uddannelsestilbud, netværks- og konferencedage, forskningsprojekter, samt som vidensressource for branchen generelt set.

 

/Mads og Liselotte